CG eGOV - verzia 2019.2.2.190329-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

Open data


1. Zoznam ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
2. Zoznam adries Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
3. Počty občanov v jednotlivých rokoch Formát Platnosť Licencie
xml od roku 2000 Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
4. Prírastky a úbytky občanov za jednotlivé roky Formát Platnosť Licencie
xml od roku 2000 Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
5. Počet občanov podľa ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
6. Počet občanov podľa VMČ Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
7. Počet občanov podľa veku Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
8. Počet občanov podľa krstných mien Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
9. Počet občanov podľa priezvisk Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
10. Počet občanov podľa dňa narodenia Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
11. Orgány samosprávy mesta Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
12. Oznámenie o čase a mieste konania volieb Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
13. Zoznam prevádzok v meste Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
14. Prevádzky s ukončenou činnosťou Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
15. Zoznam podnikateľských subjektov v meste Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
16. Evidencia psov chovaných v meste Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
17. Počet prihlásených psov podľa ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
18. Počet prihlásených psov podľa adresy Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
19. Počet prihlásených psov podľa plemena Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
20. Zmluvy Formát Platnosť Licencie
xml Od 3.3.2011 Povinné zverejňovanie
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
21. Dodávateľské faktúry Formát Platnosť Licencie
xml Od 2.1.2012 Povinné zverejňovanie
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
22. Odberateľské faktúry Formát Platnosť Licencie
xml Od 9.1.2012 Povinné zverejňovanie
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
23. Objednávky Formát Platnosť Licencie
xml Od 3.1.2012 Povinné zverejňovanie
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
24. Uznesenia Formát Platnosť Licencie
xml Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
25. Úradná tabuľa Formát Platnosť Licencie
xml 1.3.2018 Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
26. Zoznam daňových dlžníkov Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
27. Rozdiel príjmov a výdavkov rozpočtov po rokoch Formát Platnosť? Licencie
xml od roku 2009 Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
28. Prehľad príjmov rozpočtu (Podiel na celkových príjmoch) Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
29. Prehľad výdavkov rozpočtu (Podiel na celkových príjmoch) Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
30. Programový rozpočet Formát Platnosť Licencie
xml od roku 2009 Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
31. Školy a školské zariadenia Formát Platnosť Licencie
xml Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
32. Hrobové miesta Formát Platnosť Licencie
xml Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
33. Reklamné zariadenia Formát Platnosť Licencie
xml Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD

Dataset


prístupný na zverejnenej webovej adrese (URL) poskytuje samotné dáta, ako aj prístup k dátam vo forme (XML) spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát. Každý "dataset" záznam obsahuje popis konkrétnych dát a dodatočné informácie, ako napríklad, v ktorom formáte sú dostupné, kto ich vlastní a či sú voľne dostupné, a o akej oblasti tieto dáta sú.
Odkaz a znenie používanej licencie - Creative Commons Attribution [Open Data]

Ďalšie prístupne súbory:
XSD – Validačná schéma pre kontrolu štruktúry XML súboru dát
*podrobnejšia definícia - https://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C)
**štandardy pre poskytovanie dát podľa zákona o IS VS – www.informatizacia.sk
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.