CG eGOV - verzia 2019.1.2.190131-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 23.02.2019 04:10
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 4300667 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 315400 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7511400 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 13700038 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 48584359 Spolu: 74411864 Spolu: 74411864
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 23.02.2019 04:10
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 4300667,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 315400,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 7167807,7 Granty a transfery (S144042005): 11267680,6 Daňové príjmy (S144042005): 44534435,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 0,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 343592,4 Granty a transfery (S144042004): 2432357,5 Daňové príjmy (S144042004): 4049923,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 4300667 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 315400 Nedaňové príjmy (S144042003): 7511400 Granty a transfery (S144042003): 13700038 Daňové príjmy (S144042003): 48584359 Spolu: 74411864 Spolu: 74411864 Spolu: 6825873,7 Spolu: 6825873,7 Spolu: 67585990,3 Spolu: 67585990,3
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.