CG eGOV - verzia 2019.2.2.190329-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 22.04.2019 04:10
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 4300667 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 315400 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7511400 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 13700038 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 48584359 Spolu: 74411864 Spolu: 74411864
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 22.04.2019 04:10
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 3568228,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 315400,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 5680047,9 Granty a transfery (S144042005): 8703631,8 Daňové príjmy (S144042005): 36641909,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 732438,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1831352,1 Granty a transfery (S144042004): 4996406,2 Daňové príjmy (S144042004): 11942449,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 4300667 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 315400 Nedaňové príjmy (S144042003): 7511400 Granty a transfery (S144042003): 13700038 Daňové príjmy (S144042003): 48584359 Spolu: 74411864 Spolu: 74411864 Spolu: 19502646,4 Spolu: 19502646,4 Spolu: 54909217,6 Spolu: 54909217,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.